Uitgeversdeals

Totaaloverzicht van journals met korting
Publicaties per jaar
Publicaties per uitgevers
Alle uitgeverdeals op een rij
Contactpersonen bij de universiteiten

Welke afspraken hebben Nederlandse universiteit(sbibliothek)en gemaakt met traditionele uitgevers rond open access met ingang van 2015? Hoeveel publicaties hebben ze opgeleverd? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Nederlandse wetenschappers publiceren daarnaast ook met regelmaat bij uitgevers die uitsluitend in open access publiceren

Overzicht

Surfmarket is betrokken bij de onderhandelingen met de uitgevers en maakt de uitkomsten daarvan inzichtelijk. Dit is een totaaloverzicht van ruim 8.000 journals waarin corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC’s gratis of met korting in open access kunnen publiceren. De lijst wordt 2x per jaar geactualiseerd.

Open access publicaties per uitgever op jaar

Deze grafiek toont alle uitgeversdeals tot nu toe. Deze data is voor het laatst bijgewerkt op 25 april  2017. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze grafiek.

Open access publicaties per jaar op uitgever

Deze grafiek toont de meest recente uitgeversdeals. Deze data is voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2017. 

Alle uitgevers op een rij

Uitgever Looptijd deal Status licentie Voorwaarden Meer info
American Chemical Society (ACS) 2017-2021
Afgeronde licentie
 • Een corresponding auteur, van wie het artikel geaccepteerd is door ACS,  krijgt een ACS AuthorChoice Open Access License CC-BY-NC-ND. De corresponding author is automatisch deelnemer in het open-access programma, op voorwaarde dat hij/zij bij het indienen van het artikel de juiste instellingsnaam vermeldt en gebruik maakt van een e-mailadres met een extensie van de eigen instelling.
 • Als een auteur een andere e-mail extensie heeft gebruikt (bijvoorbeeld gmail) of niet zijn/haar institution instelling heeft gekozen uit de drop down lijst bij het indienen van het artikel, kan de instelling dit nog herstellen, tot drie maanden na acceptatie van het artikel. Deze aanpassingen moeten door de auteur, of de open access contactpersoon, worden doorgegeven aan Pim Slot (SURF) or Just de Leeuwe (UKB). Zij geven dit door aan ACS
 • De ACS-members bestaan uit alle Nederlandse universiteiten, inclusief de Academische Medische Centra, met uitzondering van de Erasmus Universiteit en Universiteit Tilburg. Andere partners in deze overeenkomst zijn het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
 • De overeenkomst dekt alle 57 ACS subscription titles, de open access titels ACS Central Science en ACS Omega zijn hiervan uitgesloten

Meer informatie over deze overeenkomst kunt u vinden op de ACS Author &  Reviewer Resource Center page

ACS Flyer

Meer informatie over deze overeenkomst vindt u op de site van VSNU

Brill 2017-2018
Afgeronde licentie

Publicaties die vanaf 1 januari 2017 zijn gepubliceerd in één van de 38 internationale Brill journals in het gebied van het recht, en waarvan de corresponderende auteurs van één van de 10 deelnemende Nederlandse universiteiten is, kunnen zonder kosten open access worden gepubliceerd. Gebruik van het institutioneel mailadres of een ORCID is verplicht!

De deelnemende instellingen zijn: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, TU Delft, Universiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus University Rotterdam, Tilburg University, Universiteit Utrecht, Wageningen University en Universiteit Leiden.

Met de Universiteit Maastricht zijn aparte afspraken gemaakt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de corresponderende auteur tijdens het acceptatieproces kiezen voor open access, of later contact opnemen met brillopen@brill.com met het verzoek de publicatie alsnog open access te maken.

 

De workflow voor deze overeenkomst is in de maak

Brill informatie over de overeenkomst

Cambridge University Press 2017-2019
Afgeronde licentie

Er is een overeenkomst met Cambridge University Press om ongelimiteerd in open access te publiceren in 261 hybride en 20 volledig open access tijdschriften. Alle titels zijn opgenomen in de excel-lijst. Een aantal tijdschriften (met name society titels) zijn uitgesloten van de OA-regeling, maar corresponderende auteurs kunnen altijd verzoeken of hun artikel toch zonder verdere kosten open access gemaakt kan worden. De overeenkomst geldt voor alle universiteiten, met uitzondering van de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University. 

Ingangsdatum voor acceptatie van OA artikelen is 1 juni 2017 en duur is 3 jaar vanaf deze datum; dus tot 1 juni 2020.

Nadat een artikel is geaccepteerd kan de corresponderende auteur aangeven onder welke affiliatie zij / hij valt; CUP ziet dat de auteur recht heeft op kwijtschelding van de APC; een ‘Apply Discount’ knop verschijnt die de auteur moet aanklikken.

Link naar de CUP website met informatie over de open access overeenkomst.

Elsevier 2016-2018
Afgeronde licentie
 • Na acceptatie van het artikel in een van de geselecteerde 276 journals kunnen corresponding authors van Nederlandse universiteiten zonder extra kosten publiceren. Dit is 20% van de het tijdschriftenpakket waarvoor de Nederlandse universiteiten een licentie met Elsevier hebben afgesloten.
 • In 2018 wordt dit percentage verhoogd tot 30% van de journals.  

Meer details over de regeling met Elsevier. Op de site van de VSNU zijn Questions and Answers te vinden.

screenshots van de workflow

Emerald Publishing group 2016-2018
Afgeronde licentie
 • In 2017 geeft Emerald 30 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten, in 2018 zijn dat  45 vouchers. Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd.
 • Een auteur, in de rol van corresponding author, kan voor de acceptatie van zijn/haar artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon vraagt bij Emerald accountmanager Sonja Spretis om een open access voucher. Emerald toont in Partnership open access of het maximaal aantal vouchers vergeven is.
 • De Emerald open access workflow in visuele vorm

Emerald's open access Partnership page

Karger 2016-2017
Afgeronde licentie
 • Negen universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
 • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponding author publiceren in alle Karger tijdschriften. Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt. De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.

Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

Lippincott Williams & Wilkins LWW 2017-2019
Afgeronde licentie

Artikelen die ingediend zijn door corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten kunnen bij 228 hybride LWW titels zonder kosten open access publiceren. Volledige open access titels van deze uitgever zijn uitgesloten. De volgende documenttypes zijn van toepassing: original and review articles, systematic reviews, meta-analysis, full case reports en series. Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteurs verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een APC-waiver code aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW (Kluwer) waardoor men zonder kosten open access kan publiceren.

Licentie van de publicaties: CC BY NC ND

Royal Society of Chemistry (RSC) 2017
Afgeronde licentie

Corresponding authors met een werkbetrekking bij TU Eindhoven, (38), TU Delft (30) en Universiteit Leiden (21) kunnen per instelling het aantal genoemde artikelen publiceren als open access zonder dat hier kosten voor hen aan verbonden zijn.

Publiceren van artikelen in open access door auteurs die verbonden zijn met de volgende instellingen (Radboud Nijmegen, VU University Amsterdam, Maastricht University, University of Amsterdam, University of Groningen, University of Twente, Utrecht University and Wageningen University) kan tegen een korting van 15% van de APC-prijs.

Artikelen komen beschikbaar als Creative Commons Attribution License 3.0 of de variant  Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

Lijst van beschikbare RSC journals

De volgende journals maken geen deel uit van deze overeenkomst: Chemical Science (Gold OA Journal), Chemistry World en RSC Advances (Gold OA Journal). Hiervoor geldt een gereduceerd APC tarief van €870 (£750) voor Nederlandse corresponderende auteurs voor de komende twee jaar.

 

De open access workflow van RSC 

SAGE 2017-2019
Afgeronde licentie
 •  De corresponderende auteur moet op basis van zijn/haar emailadres of affiliatie (op het artikel) herkenbaar zijn als medewerker van een Nederlandse universiteit.
 •  Voor 786 traditionele tijdschriften geldt 100% korting voor alle universiteiten.
 •  Voor 40 traditionele tijdschriften van societies moet door SAGE aan de society toestemming worden gevraagd of ze bereid zijn 100% korting aan de Nederlandse universiteiten te geven. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar in kolom E aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
 •  Voor deze twee typen geldt dat na acceptatie de corresponderende auteur een mail van SAGE ontvangt over de open access overeenkomst met de Nederlandse universiteiten en het verzoek een formulier in te vullen en per ommegaande te retourneren om het artikel zonder kosten open access te maken. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen. Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt. Na publicatie kan het artikel in beginsel niet meer open access worden gemaakt. De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
 • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten kunnen een verzoek indienen voor een korting van 20% voor alle full open access journals. Als betaling van een APC nodig is, moeten corresponderende auteurs contact opnemen met hun bibliotheek. Om voor de korting in aanmerking te komen is nl. een speciale code nodig. De auteur moet antwoorden op de email van SAGE met die code en verwijzen naar de VSNU deal. Als het betaalsysteem de code accepteert, wordt de korting automatisch geclaimd. De code moet in het antwoord op de mail worden doorgegeven. Achteraf kan de korting niet meer geclaimd worden.
 • De overeenkomst geldt alleen voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
 • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.

SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs

Springer 2017
Afgeronde licentie
 • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur. De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.200 artikelen. Als dit getal bereikt is zal de overeenkomst eindigen en zullen artikelen niet langer in aanmerking komen voor open access.
 • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.

toelichting van de overeenkomst door Springer

Taylor & Francis 2016-2017
Afgeronde licentie
 • Corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen vanaf 2016 zonder aanvullende kosten open access publiceren in een meer dan 2.300 Taylor & Francis en Routledge hybride journals.
 • Op het moment dat er een aangeleverd artikel bij een Open Select journal is geaccepteerd voor publicatie, na het peer review proces, zal de corresponding author een e-mail ontvangen die uitnodigt om gebruik te maken van het open access publishing agreement. Kies hierbij een geschikte Creative Commons license naar keuze. U hoeft niet te betalen voor open access publiceren, er is geen sprake van een APC.
 • Een aantal artikelen zijn geen oorspronkelijke research papers, zoals redactiebijdragen, aankondigingen en boekrecencies.  Deze publicaties zijn niet opgenomen in het open access publishing agreement.

T&F Open access publishing for researchers in the Netherlands

Thieme 2016-2018
Afgeronde licentie
 • Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht zijn op basis van hun abonnementenpakket voor 2016-2018 overeengekomen dat in 52 tijdschriften met 25% korting in open access gepubliceerd kan worden.
 • Corresponding authors die op basis van hun affiliatie herkenbaar zijn als medewerker van een van die universiteiten betalen geen € 2.500, maar € 1.875.

Meer informatie op de  site van Thieme.

Walter de Gruyter 2016-2018
Afgeronde licentie
 • Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben een open access korting van 90% afgesproken voor corresponderende auteurs in deze tijdschriften. Deze korting geldt voor die tijdschriften waarop de instelling een abonnement heeft. Het gaat om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2016
 • Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. In het begin van het volgende licentiejaar maakt de uitgever per instelling een overzicht van de gepubliceerde artikelen in open access. Walter de Gruyter berekent vervolgens 10% aan de instelling door. Deze factuur wordt betaald door de deelnemende instellingen.
 • Bij het insturen van het artikel moet de auteur het e-maildomein van de instelling gebruiken. De uitgever checkt eerst zelf of een auteur het artikel in open access zou mogen publiceren (d.w.z. of de instelling een abonnement heeft op dat tijdschrift en of de corresponding author e-maildomein van de instelling gebruikt). De uitgever vraagt vervolgens per mail aan de contactpersoon van de instelling om te bevestigen of de auteur tot de betreffende universiteit behoort.
 • Vanaf 24 januari 2017, zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het open access Institutional membership. In de overeenkomst is bepaald dat de leden een korting van 20% krijgen wanneer de auteurs van deze instellingen publiceren in pure open access journals. Het totale portfolio bestaat uit meer dan 500 open access peer-reviewed journals, boeken en hoofdstukken in boeken

Zie ook de website van Walter de Gruyter.

Wiley 2016-2018
Afgeronde licentie
 • Op 4 maart 2016 startte de overeenkomst tussen de Nederlandse universiteiten en Wiley over open access publiceren in 1.400 hybride tijdschriften.
 • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op to Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

 • Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen. 

Alle uitgevers op een rij

Looptijd deal
2017-2021
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Een corresponding auteur, van wie het artikel geaccepteerd is door ACS,  krijgt een ACS AuthorChoice Open Access License CC-BY-NC-ND. De corresponding author is automatisch deelnemer in het open-access programma, op voorwaarde dat hij/zij bij het indienen van het artikel de juiste instellingsnaam vermeldt en gebruik maakt van een e-mailadres met een extensie van de eigen instelling.
 • Als een auteur een andere e-mail extensie heeft gebruikt (bijvoorbeeld gmail) of niet zijn/haar institution instelling heeft gekozen uit de drop down lijst bij het indienen van het artikel, kan de instelling dit nog herstellen, tot drie maanden na acceptatie van het artikel. Deze aanpassingen moeten door de auteur, of de open access contactpersoon, worden doorgegeven aan Pim Slot (SURF) or Just de Leeuwe (UKB). Zij geven dit door aan ACS
 • De ACS-members bestaan uit alle Nederlandse universiteiten, inclusief de Academische Medische Centra, met uitzondering van de Erasmus Universiteit en Universiteit Tilburg. Andere partners in deze overeenkomst zijn het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
 • De overeenkomst dekt alle 57 ACS subscription titles, de open access titels ACS Central Science en ACS Omega zijn hiervan uitgesloten
Meer info

Meer informatie over deze overeenkomst kunt u vinden op de ACS Author &  Reviewer Resource Center page

ACS Flyer

Meer informatie over deze overeenkomst vindt u op de site van VSNU

Uitgever Brill
Looptijd deal
2017-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Publicaties die vanaf 1 januari 2017 zijn gepubliceerd in één van de 38 internationale Brill journals in het gebied van het recht, en waarvan de corresponderende auteurs van één van de 10 deelnemende Nederlandse universiteiten is, kunnen zonder kosten open access worden gepubliceerd. Gebruik van het institutioneel mailadres of een ORCID is verplicht!

De deelnemende instellingen zijn: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, TU Delft, Universiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus University Rotterdam, Tilburg University, Universiteit Utrecht, Wageningen University en Universiteit Leiden.

Met de Universiteit Maastricht zijn aparte afspraken gemaakt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de corresponderende auteur tijdens het acceptatieproces kiezen voor open access, of later contact opnemen met brillopen@brill.com met het verzoek de publicatie alsnog open access te maken.

 

De workflow voor deze overeenkomst is in de maak

Looptijd deal
2017-2019
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Er is een overeenkomst met Cambridge University Press om ongelimiteerd in open access te publiceren in 261 hybride en 20 volledig open access tijdschriften. Alle titels zijn opgenomen in de excel-lijst. Een aantal tijdschriften (met name society titels) zijn uitgesloten van de OA-regeling, maar corresponderende auteurs kunnen altijd verzoeken of hun artikel toch zonder verdere kosten open access gemaakt kan worden. De overeenkomst geldt voor alle universiteiten, met uitzondering van de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University. 

Ingangsdatum voor acceptatie van OA artikelen is 1 juni 2017 en duur is 3 jaar vanaf deze datum; dus tot 1 juni 2020.

Nadat een artikel is geaccepteerd kan de corresponderende auteur aangeven onder welke affiliatie zij / hij valt; CUP ziet dat de auteur recht heeft op kwijtschelding van de APC; een ‘Apply Discount’ knop verschijnt die de auteur moet aanklikken.

Meer info

Link naar de CUP website met informatie over de open access overeenkomst.

Uitgever Elsevier
Looptijd deal
2016-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Na acceptatie van het artikel in een van de geselecteerde 276 journals kunnen corresponding authors van Nederlandse universiteiten zonder extra kosten publiceren. Dit is 20% van de het tijdschriftenpakket waarvoor de Nederlandse universiteiten een licentie met Elsevier hebben afgesloten.
 • In 2018 wordt dit percentage verhoogd tot 30% van de journals.  
Meer info

Meer details over de regeling met Elsevier. Op de site van de VSNU zijn Questions and Answers te vinden.

screenshots van de workflow

Looptijd deal
2016-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • In 2017 geeft Emerald 30 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten, in 2018 zijn dat  45 vouchers. Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd.
 • Een auteur, in de rol van corresponding author, kan voor de acceptatie van zijn/haar artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon vraagt bij Emerald accountmanager Sonja Spretis om een open access voucher. Emerald toont in Partnership open access of het maximaal aantal vouchers vergeven is.
 • De Emerald open access workflow in visuele vorm
Meer info

Emerald's open access Partnership page

Uitgever Karger
Looptijd deal
2016-2017
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Negen universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
 • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponding author publiceren in alle Karger tijdschriften. Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt. De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.
Meer info

Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

Looptijd deal
2017-2019
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Artikelen die ingediend zijn door corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten kunnen bij 228 hybride LWW titels zonder kosten open access publiceren. Volledige open access titels van deze uitgever zijn uitgesloten. De volgende documenttypes zijn van toepassing: original and review articles, systematic reviews, meta-analysis, full case reports en series. Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteurs verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een APC-waiver code aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW (Kluwer) waardoor men zonder kosten open access kan publiceren.

Licentie van de publicaties: CC BY NC ND

Looptijd deal
2017
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Corresponding authors met een werkbetrekking bij TU Eindhoven, (38), TU Delft (30) en Universiteit Leiden (21) kunnen per instelling het aantal genoemde artikelen publiceren als open access zonder dat hier kosten voor hen aan verbonden zijn.

Publiceren van artikelen in open access door auteurs die verbonden zijn met de volgende instellingen (Radboud Nijmegen, VU University Amsterdam, Maastricht University, University of Amsterdam, University of Groningen, University of Twente, Utrecht University and Wageningen University) kan tegen een korting van 15% van de APC-prijs.

Artikelen komen beschikbaar als Creative Commons Attribution License 3.0 of de variant  Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

Lijst van beschikbare RSC journals

De volgende journals maken geen deel uit van deze overeenkomst: Chemical Science (Gold OA Journal), Chemistry World en RSC Advances (Gold OA Journal). Hiervoor geldt een gereduceerd APC tarief van €870 (£750) voor Nederlandse corresponderende auteurs voor de komende twee jaar.

 

Meer info

De open access workflow van RSC 

Uitgever SAGE
Looptijd deal
2017-2019
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 •  De corresponderende auteur moet op basis van zijn/haar emailadres of affiliatie (op het artikel) herkenbaar zijn als medewerker van een Nederlandse universiteit.
 •  Voor 786 traditionele tijdschriften geldt 100% korting voor alle universiteiten.
 •  Voor 40 traditionele tijdschriften van societies moet door SAGE aan de society toestemming worden gevraagd of ze bereid zijn 100% korting aan de Nederlandse universiteiten te geven. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar in kolom E aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
 •  Voor deze twee typen geldt dat na acceptatie de corresponderende auteur een mail van SAGE ontvangt over de open access overeenkomst met de Nederlandse universiteiten en het verzoek een formulier in te vullen en per ommegaande te retourneren om het artikel zonder kosten open access te maken. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen. Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt. Na publicatie kan het artikel in beginsel niet meer open access worden gemaakt. De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
 • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten kunnen een verzoek indienen voor een korting van 20% voor alle full open access journals. Als betaling van een APC nodig is, moeten corresponderende auteurs contact opnemen met hun bibliotheek. Om voor de korting in aanmerking te komen is nl. een speciale code nodig. De auteur moet antwoorden op de email van SAGE met die code en verwijzen naar de VSNU deal. Als het betaalsysteem de code accepteert, wordt de korting automatisch geclaimd. De code moet in het antwoord op de mail worden doorgegeven. Achteraf kan de korting niet meer geclaimd worden.
 • De overeenkomst geldt alleen voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
 • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
Meer info

SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs

Uitgever Springer
Looptijd deal
2017
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur. De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.200 artikelen. Als dit getal bereikt is zal de overeenkomst eindigen en zullen artikelen niet langer in aanmerking komen voor open access.
 • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
Meer info

toelichting van de overeenkomst door Springer

Looptijd deal
2016-2017
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen vanaf 2016 zonder aanvullende kosten open access publiceren in een meer dan 2.300 Taylor & Francis en Routledge hybride journals.
 • Op het moment dat er een aangeleverd artikel bij een Open Select journal is geaccepteerd voor publicatie, na het peer review proces, zal de corresponding author een e-mail ontvangen die uitnodigt om gebruik te maken van het open access publishing agreement. Kies hierbij een geschikte Creative Commons license naar keuze. U hoeft niet te betalen voor open access publiceren, er is geen sprake van een APC.
 • Een aantal artikelen zijn geen oorspronkelijke research papers, zoals redactiebijdragen, aankondigingen en boekrecencies.  Deze publicaties zijn niet opgenomen in het open access publishing agreement.
Uitgever Thieme
Looptijd deal
2016-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht zijn op basis van hun abonnementenpakket voor 2016-2018 overeengekomen dat in 52 tijdschriften met 25% korting in open access gepubliceerd kan worden.
 • Corresponding authors die op basis van hun affiliatie herkenbaar zijn als medewerker van een van die universiteiten betalen geen € 2.500, maar € 1.875.
Meer info

Meer informatie op de  site van Thieme.

Looptijd deal
2016-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben een open access korting van 90% afgesproken voor corresponderende auteurs in deze tijdschriften. Deze korting geldt voor die tijdschriften waarop de instelling een abonnement heeft. Het gaat om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2016
 • Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. In het begin van het volgende licentiejaar maakt de uitgever per instelling een overzicht van de gepubliceerde artikelen in open access. Walter de Gruyter berekent vervolgens 10% aan de instelling door. Deze factuur wordt betaald door de deelnemende instellingen.
 • Bij het insturen van het artikel moet de auteur het e-maildomein van de instelling gebruiken. De uitgever checkt eerst zelf of een auteur het artikel in open access zou mogen publiceren (d.w.z. of de instelling een abonnement heeft op dat tijdschrift en of de corresponding author e-maildomein van de instelling gebruikt). De uitgever vraagt vervolgens per mail aan de contactpersoon van de instelling om te bevestigen of de auteur tot de betreffende universiteit behoort.
 • Vanaf 24 januari 2017, zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het open access Institutional membership. In de overeenkomst is bepaald dat de leden een korting van 20% krijgen wanneer de auteurs van deze instellingen publiceren in pure open access journals. Het totale portfolio bestaat uit meer dan 500 open access peer-reviewed journals, boeken en hoofdstukken in boeken
Meer info
Uitgever Wiley
Looptijd deal
2016-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • Op 4 maart 2016 startte de overeenkomst tussen de Nederlandse universiteiten en Wiley over open access publiceren in 1.400 hybride tijdschriften.
 • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op to Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

 • Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen. 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons