SAGE

SAGE Publications is een Amerikaanse uitgever van wetenschappelijke literatuur. Het bedrijf is opgericht in 1965 en gevestigd in Thousand Oaks, Californië. Er zijn ook vestigingen in Los Angeles en Washington D.C. SAGE geeft ongeveer 650 tijdschriften en 800 boeken uit.

Gegevens licenties

Looptijd deal
2017-2019
2017
79
gelijk
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
  •  De corresponderende auteur moet op basis van zijn/haar emailadres of affiliatie (op het artikel) herkenbaar zijn als medewerker van een Nederlandse universiteit.
  •  Voor 786 traditionele tijdschriften geldt 100% korting voor alle universiteiten.
  •  Voor 40 traditionele tijdschriften van societies moet door SAGE aan de society toestemming worden gevraagd of ze bereid zijn 100% korting aan de Nederlandse universiteiten te geven. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar in kolom E aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
  •  Voor deze twee typen geldt dat na acceptatie de corresponderende auteur een mail van SAGE ontvangt over de open access overeenkomst met de Nederlandse universiteiten en het verzoek een formulier in te vullen en per ommegaande te retourneren om het artikel zonder kosten open access te maken. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen. Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt. Na publicatie kan het artikel in beginsel niet meer open access worden gemaakt. De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
  • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten kunnen een verzoek indienen voor een korting van 20% voor alle full open access journals. Als betaling van een APC nodig is, moeten corresponderende auteurs contact opnemen met hun bibliotheek. Om voor de korting in aanmerking te komen is nl. een speciale code nodig. De auteur moet antwoorden op de email van SAGE met die code en verwijzen naar de VSNU deal. Als het betaalsysteem de code accepteert, wordt de korting automatisch geclaimd. De code moet in het antwoord op de mail worden doorgegeven. Achteraf kan de korting niet meer geclaimd worden.
  • De overeenkomst geldt alleen voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
  • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
Meer informatie

SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs

Looptijd deal
2015-2016
2015
14
2016
83
meer
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
  • In 150 geselecteerde tijdschriften kan open access gepubliceerd worden door medewerkers van Nederlandse universiteiten in de rol van corresponding author. Zij krijgen hierover van SAGE automatisch bericht op basis van hun email adres, waarin de domeinnaam van hun universiteit gebruikt moet worden. Bij dit bericht zit een open access licentieformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het artikel met een CC.BY.3.0 licentie gepubliceerd in SAGE Choice.
  • Nederlandse corresponding authors kunnen in 2016 een substantiële korting krijgen op een artikel dat zij in de andere SAGE tijdschriften in open access willen publiceren. De kosten bedragen dan 200GBP/375 USD per artikel. Wilt u voor deze korting in aanmerking komen? Stuur dan na acceptatie het standaard licentieformulier ingevuld naar de editor van het tijdschrift en vermeld daarop dat u wilt publiceren in open access - SAGE choice. U krijgt dan een SAGE Choice OA license toegestuurd. Om voor deze korting in aanmerking te kunnen komen moet u de code "UKB90" op dat formulier invullen.
Meer informatie

Meer informatie op de SAGE OA-website en de VSNU website.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons