Open data

"Sharing data:

good for science, good for you"

DANS, 2013

 

 

Open access strekt zich inmiddels ook uit tot onderzoeksdata. We spreken dan over open data. Open data biedt veel voordelen voor de wetenschap. Het vergroot de zichtbaarheid van onderzoeksresultaten, is citeerbaar door het gebruik van digital object identifiers (DOI’s) en stimuleert het hergebruik van uw data voor nieuwe onderzoeksvragen en verificatie.

Het plaatsen en beheren van onderzoeksdata in het publieke domein wordt door steeds meer onderzoeksfinanciers verplicht gesteld. NWO heeft sinds kort beleid op het gebied van datamanagement.

In Nederland verzorgen DANS (Data Archiving and Networked Services) en 4TU.ResearchData duurzame opslag en toegang van onderzoeksdata. Deze worden ook ontsloten via NARCIS.

DANS biedt met het online archiveringssysteem EASY duurzame toegang tot onderzoeksgegevens in de sociale wetenschappen, de humanoria en aanpalende wetenschappen. Met EASY kunnen onderzoekers zelf wetenschappelijke gegevens duurzaam archiveren. Meer informatie vindt u in het 7 stappenplan

DANS publiceert samen met uitgeverij Brill het ‘Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences’. Dit is een peer reviewed, online only en open access data journal. Het Research Data Journal bevat korte publicaties (data papers) waarin onderzoekers hun dataset beschrijven: de context van hun onderzoek, de probleemstelling en gebruikte methoden.

4TU.Centre for Research Data (4TU.ResearchData), waarin TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente samenwerken, staat garant voor de opslag, hergebruik en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in exacte en technische wetenschappen.

DANS, 4TU.ResearchData en SURFsara hebben hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering gebundeld in het samenwerkingsverband Research Data Netherlands (RDNL). Ook andere partijen kunnen deelnemen aan dit samenwerkingsverband.

Een aantal Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen heeft zich in 2013 aaneengesloten in DataverseNL (voorheen Dutch Dataverse Network - DDN), een samenwerkingsverband waarbij de open source applicatie Dataverse Network wordt gebruikt. DataverseNL wordt beheerd door DANS. De instelingen zijn verantwoordelijk voor de de archivering, ontsluiting en beschikbaarstelling van onderzoeksdata op de korte en middellange termijn door de onderzoekers.

Steeds meer tijdschriften hebben een Data Availability Policy (DAP).  Deze tijdschriften publiceren alleen die artikelen waarvan de data die aan het onderzoek ten grondslag liggen gedocumenteerd zijn en vrij beschikbaar zijn voor andere wetenschappers ten behoeve van replicatie van dat onderzoek.

Bij NWO en ander partijen kun je informatie vinden over Datamanagement.

Ook de Europese Unie is voorstander van open data. Voor het onderzoeksprogramma Horizon 2020 geldt een Open Research Data Pilot. Onderzoekers die worden gefinancierd vanuit dit programma én waarvan het onderzoek binnen een van de negen aangewezen vakgebieden valt, zijn verplicht hun data open access te publiceren. Hiertoe moeten zij eerst een datamanagement plan schrijven. Een opt-out (niet deelnemen aan de pilot) is mogelijk, bijvoorbeeld vanwege privacy-redenen. Dit moet duidelijk in het datamanagement plan worden beschreven. Ook kan men vrijwillig deelnemen aan de pilot (opt-in). Vanaf 2017 vallen alle onderzoeksgebieden onder de Open Research Data Pilot. Het Horizon 2020 project OpenAIRE 2020 ondersteunt het open access beleid van de Europese Commissie. Op de website vindt men dan ook meer informatie over de Open Research Data Pilot.

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons