Brill

Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim twintig vakgebieden, waaronder Middenoosten- en Islamstudies, Aziëstudies, Oudheidstudies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, Taalwetenschap, en Internationaal Recht. De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 272 tijdschriften en circa 1.200 nieuwe boektitels en naslagwerken, in zowel druk als elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, dat kantoren in Leiden, Boston, Paderborn en Singapore heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en Azië. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. www.brill.com

Gegevens licenties

Looptijd deal
2017-2018
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Publicaties die vanaf 1 januari 2017 zijn gepubliceerd in één van de 38 internationale Brill journals in het gebied van het recht, en waarvan de corresponderende auteurs van één van de 10 deelnemende Nederlandse universiteiten is, kunnen zonder kosten open access worden gepubliceerd. Gebruik van het institutioneel mailadres of een ORCID is verplicht!

De deelnemende instellingen zijn: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, TU Delft, Universiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus University Rotterdam, Tilburg University, Universiteit Utrecht, Wageningen University en Universiteit Leiden.

Met de Universiteit Maastricht zijn aparte afspraken gemaakt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de corresponderende auteur tijdens het acceptatieproces kiezen voor open access, of later contact opnemen met brillopen@brill.com met het verzoek de publicatie alsnog open access te maken.

 

De workflow voor deze overeenkomst is in de maak

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons