Repositories

Repositories: open access publiceren zonder publicatiekosten

Wat zijn repositories?

Veel wetenschappelijke instellingen die voorstander van open access zijn, slaan de publicaties van hun wetenschappers op in wereldwijd vrij toegankelijke databanken, gemakkelijk vindbaar op internet. Zo’n online archief heet een repository. Het publiceren van wetenschappelijke informatie in repositories wordt wel de groene route naar open access genoemd. Een andere term hiervoor is self-archiving.

Alle Nederlandse universiteiten hebben een repository. Ze zijn gekoppeld in een landelijk netwerk.

NARCIS, de nationale wetenschapsportal

Doordat de Nederlandse universitaire repositories gekoppeld zijn, kunnen ze worden geharvest door NARCIS (www.narcis.nl). NARCIS, met 471.000 open access publicaties, is de nationale portal voor iedereen die informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. NARCIS wordt gebruikt door wetenschappers, studenten, journalisten en medewerkers van onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. NARCIS geeft toegang tot honderdduizenden Nederlandse wetenschappelijke open access publicaties en datasets. In NARCIS kunt u alle Nederlandse repositories in één keer met één zoekactie raadplegen.

Uw publicatie aanleveren voor de repository

Wilt u uw publicatie laten opnemen in de repository van uw instelling? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw universiteit.

Uitgevers en self-archiving

Veel uitgevers staan self-archiving toe. De auteur mag zijn publicatie in de repository van zijn instelling beschikbaar stellen. Soms mag de publicatie direct open en online in de repository, soms moet er een embargoperiode in acht worden genomen. Sommige uitgevers staan het niet toe dat u uw publicatie in een repository openbaar maakt.  Wellicht is het mogelijk met de uitgever te onderhandelen en maatwerkafspraken te maken. Het beleid van uw universiteit of uw vakgroep speelt hierbij ook een rol. Een algemeen advies is om zorgvuldig met uw auteursrecht om te gaan en om u vooraf goed te laten informeren.  Op de website SherpaRomeo vindt u informatie over wat uw uitgever toestaat.

Nederlandse Auteurswet

Vanaf 1 juli 2015 geeft de Nederlandse Auteurswet  wettelijk invulling aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen. Wetenschappelijke artikelen, waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid heeft plaatsgevonden, mogen na verloop van een redelijke termijn door de auteur in open access geplaatst worden. Van dit recht kan door de auteur geen afstand meer worden gedaan, als de Nederlandse wetgeving op de overeenkomst met de uitgever van toepassing is. De exploitatiehandelingen moeten geheel of in overwegende mate in Nederland plaatsvinden.

Praktische tools en hulpmiddelen auteursrecht

SURF heeft diverse praktische tools ontwikkeld waarmee auteurs kunnen bepalen welke auteursrechten ze overdragen aan de uitgever en hoe ze afspraken over hergebruik van materiaal kunnen vastleggen.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons