NARCIS

Nederlandse portal voor wetenschappelijke informatie

Gerelateerde artikelen

Een mijlpaal voor NARCIS, de wetenschapsportal van Nederland. Met dank aan vele onderzoekers en repository managers zijn nu 500.000 open access wetenschappelijke publicaties toegankelijk.

Via de nationale wetenschapsportal NARCIS zijn nu meer dan 450.000 open access publicaties toegankelijk.

Open access betreft alle vormen van

Het repository team van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft ervoor gezorgd dat het aantal publicaties dat toegankelijk is via NARCIS is gestegen tot boven de miljo

NARCIS, hét nationale platform voor wetenschappelijke informatie open access publicaties, h

Wat zijn repositories?

Veel wetenschappelijke instellingen die voorstander van open access zijn, slaan de publicaties van hun wetenschappers op in wereldwijd vrij toeganke

Het principe van open access wordt breed gedeeld in de Nederlandse academische wereld.

Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons