repository

Gerelateerde artikelen

De EC streeft ernaar dat de onderzoeksdata voortkomend uit Horizon 2020 projecten als open data worden gedeponeerd in een digital repository.

Via de nationale wetenschapsportal NARCIS zijn nu meer dan 450.000 open access publicaties toegankelijk.

Open access strekt zich inmiddels ook uit tot onderzoeksdata. We spreken dan over open data. Open data biedt veel voordelen voor de wetenschap.

Wat zijn repositories?

Veel wetenschappelijke instellingen die voorstander van open access zijn, slaan de publicaties van hun wetenschappers op in wereldwijd vrij toeganke

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons