Open Access

Open access publiceren? Kijk welke afspraken er zijn met uitgevers. Een aantal uitgevers publiceert alles in OA. Of wilt u publiceren in de eigen universitaire repository? Voor hulp en informatie heeft elke universiteit een contactpunt.

@Open_access

Conference National Cooperation in Research Data Management (RDM) https://t.co/6drXFrY29Y
Conferentie National Cooperation in Research Data Management (RDM) https://t.co/sP3Wvs1vyH
RT : Open Access levels of Dutch universities' 2016 output (articles + reviews) using data in +… https://t.co/ho7AfbHhDM
Open Science main issue on Dies Natalis Delft University of Technology https://t.co/KvrtS6lnxK
Open Science belangrijk thema Dies Natalis TU Delft https://t.co/DfLVUSrRlT

Open Access Journal Browser

Actueel

Conferentie National Cooperation in Research Data Management (RDM)

Op donderdag 8 februari 2018 vieren de Nederlandse universiteiten in Utrecht de resultaten van drie jaar samenwerken in het Landelijk...

Open Science belangrijk thema Dies Natalis TU Delft

Op 12 januari 2018 viert de TU Delft de Dies Natalis . Open Science neemt een prominente plaats in tijdens...

Uitgeversdeals en resultaten

Lees verder

Stand van zaken

22 oktober
2017
Open access campagne VSNU van start
10 oktober
2017
Open science en open access in regeerakkoord 2018 - 2022
Dr.
Peter
Doorn
Directeur
Data Archiving and Networked Services (DANS)

“Open Access is voor mij geen dogma, maar een manier om wetenschappelijke informatie - publicaties, data en software - effectiever te verspreiden dan via het betaalde model.
Soms zijn er goede redenen om bepaalde informatie te beschermen. Voor onderzoeksdata geldt: Open als het kan, beschermd als het moet."

Prof. Dr.
Stan
Gielen
Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO)
NWO Den Haag

"Open access zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten wereldwijd toegankelijk worden. Het vrijelijk delen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bevordert de wetenschap en draagt bij aan de verspreiding en zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek."

Prof. dr.
Thomas
Vaessens
hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
Universiteit van Amsterdam

"Wij proberen de studie van de Nederlandse literatuur internationaal zichtbaar te maken en als vakgemeenschap aan te sluiten bij internationale debatten en communities. Wij zijn dus gebaat bij een zo groot mogelijke verspreiding en zo min mogelijk drempels tussen onze onderzoeksresultaten en de gebruikers ervan."

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons