Auteurswet aangepast

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het amendement van Taverne aangenomen. Op basis hiervan geeft de Auteurswet nu wettelijk invulling aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen. Het wetsvoorstel is per 1 juli 2015 in werking getreden.

De wetswijziging is van belang voor alle wetenschappelijke auteurs in dienst van Nederlandse universiteiten. De essentie is dat wetenschappelijke artikelen, waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid heeft plaatsgevonden, na verloop van een redelijke termijn door de auteur in open access geplaatst mogen worden. Van dit recht kan door de auteur geen afstand meer worden gedaan. Universitaire medewerkers hoeven dit recht dus niet meer te bedingen of voor te behouden in overeenkomsten met uitgevers, waarop de Nederlandse wetgeving van toepassing is. Na de wetswijziging hebben en houden ze het automatisch. Met de uitgever hoeven ze alleen nog overeenstemming te bereiken over wat een ‘redelijke termijn’ is.  

De letterlijke tekst van het aangenomen amendement:

Artikel 25fa Auteurswet

“De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld”.

Deze uitgangspunten gelden alleen naar Nederlands recht. Als Engels of Amerikaans recht van toepassing is, kan geen beroep gedaan worden op deze nieuwe bepaling. Als een Nederlandse auteur bij ondertekening van een overeenkomst met de uitgever akkoord gaat met het van toepassing verklaren van Engels of Amerikaans recht bij een tijdschrift dat internationaal wordt uitgegeven kan hij zich niet op de Nederlandse open access bepaling beroepen. Het is dus van belang om de toepassing van het Nederlandse auteursrecht in dergelijke gevallen bij deze uitgevers te bedingen. Ook is nog onduidelijk of de bepaling van toepassing is als een tijdschrift wereldwijd wordt uitgegeven. De exploitatiehandelingen vinden in dat geval niet geheel of in overwegende mate in Nederland plaats.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons