open data

Gerelateerde artikelen

In januari 2017 start het Horizon 2020 European Open Science Cloud-project met een pilot.

De Nederlandse Dataprijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor aanvullend of nieuw onderzoek.

De negen nominaties voor de Nederlandse Dataprijs, een initiatief van Research Data Netherlands (RDNL), zijn bekend.

“Open Access is voor mij geen dogma, maar een manier om wetenschappelijke informatie - publicaties, data en software - effectiever te verspreiden dan via het betaalde model.

De EC streeft ernaar dat de onderzoeksdata voortkomend uit Horizon 2020 projecten als open data worden gedeponeerd in een digital repository.

Vanuit de EC zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien van onderzoeksdata voortkomend uit Horizon 2020 projecten, die deelnemen aan de Open Research Data Pilot.

Open access strekt zich inmiddels ook uit tot onderzoeksdata. We spreken dan over open data. Open data biedt veel voordelen voor de wetenschap.

Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons